Виховання дітей за допомогою особистого прикладу

5555

Най більш переконливим засобом умовляння є особистий приклад батьків. Діти, особливо молодшого віку, часто вживають: «А моя мама сказала», «Так робить мій тато», «Мій тато завжди так робить» і т. ін.

Це свідчить про те, що

діти передусім наслідують своїх батьків. Батьки самі не помічають переконливої сили своїх прикладів на виховання дітей. А діти все враховують: як ставляться один до одного батько й мати, як вони ставляться до своїх батьків (до бабусь і дідусів дітей), як ставляться до сусідів, до гостей.

Все це найбільш активно впливає на світогляд дітей, на їх переконання, погляди і стає для них прикладом. Діти наслідують від своїх батьків і звички. Можна напевно сказати, що коли самі батьки не миють рук перед їжею, лягають у постіль, не миючи ніг, не користуються носовою хусткою, ніколи не вживають у зверненні один до одного чи до дітей ввічливих слів «Будь ласка», «Дякую» і т. ін., то важко доводити дітям необхідність вживання таких слів по відношенню де батьків, товаришів, а також один до одного. Діти чуйно сприймають найменший фальш у поведінці батьків.

Буває так, що батьки зауважують дітям про погане їх ставлення до навчання, лають їх за пропуски уроків, а самі тим часом допускають прогули і спізнення на роботу без будь-яких причин.

Трапляються випадки, коли батько чи мати з причин побутового характеру не виходять на роботу, а дітям наказують повідомити чи сказати, коли хто спитає, що вони хворі.

Буває ще і так, коли батьки залишають дитину вдома з причин домашніх обставин, а самі наказують сказати педагогу, що він хворів. Все це закладає основи фальшу і неправдивості у дітей.

Така поведінка батьків є найбільш згубною для їх авторитету в очах дітей. Основою авторитетного особистого прикладу у вихованні дітей є моральна стійкість, ідейна переконливість і правдивість батьків.

Найважливішим засобом піднесення авторитету та особистого прикладу батьків є єдність між їх словами і ділами. Якщо батьки вимагають від дітей добре вчитися, вони повинні бути прикладом для цього у ставленні до своєї роботи.

Якщо вони вимагають від дітей правдивості, то насамперед самі повинні бути правдивими в усьому. Виховання дітей за допомогою особистого прикладу обов’язково вимагає наявності у батьків тих рис, які вони хотіли б бачити у своїх дітей. «Головною підставою батьківського авторитету, — писав А. С. Макаренко, — тільки і може бути життя і робота батьків, їх громадське обличчя, їх поведінка».

Криза 3-х років

Телефони довіри

Як створити позитивний імідж

Тест Чи хоче дитина йти до школи

Пам'ятка для батькiв щодо формування у старших дошкiльникiв позитивного ставлення до школи

Рекомендацiї для батькiв щодо органiзацiї виховання та розвитку дитини вдома

Що потрiбно знати батькам майбутнього першокласника

Як стимулювати творче i професiйне натхнення

Ігри, які сприяють формуванню психологічної готовності до школи