ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту

Наказ МОН України від 13.07.2017 р. №1021 Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня

Концепція Нової української школи

Статут Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської ради

Закон України Про повну загальну середню освіту

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Сумській спеціальній початковій школі № 31 Сумської міської ради

Наказ МОН України № 1272 від 08.10.2019 Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

Наказ Про затвердження Державних санітарних норм та правил

Розпорядження голови СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 11.04.2018 № 235-ОД "Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти"

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ – ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ НА ВСІ ЧАСИ

Наказ УОіН СМР №114 від 22.02.2019 Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у м. Суми

Постанова КМУ №684 Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

Рішення ВК СМР №99 від 12.02.2019 Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у м.Суми

Додаток до рішення ВК №99 від 12.02.2019

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) 2012 р.

Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти

Постанова КМУ №684 Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

Наказ МОНУ №930 від 06 жовтня 2010 року "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Лист МОН України №2831_1_9-542 Щодо застосування державної мови

Наказ МОН України № 406  Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

Наказ про роботу навчально-виховного комплексу під час карантину

Наказ УОіН СМР №191 Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19

ПОСТАНОВА КМУ від 06.03.2019 № 221ро затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр"

наказ про результати ЕА НВК 0001

наказ про результати ЕА НВК 0002

наказ про результати ЕА НВК 0003