Заклад компенсуючого типу для дітей з порушеннями зору.

Пріоритетні напрями роботи:

- створення й забезпечення оптимальних умов для отримання дітьми дошкільної та початкової освіти;

забезпечення послідовності та єдності усіх ланок освітньо-виховної, корекційно-розвиткової й лікувально-відновлювальної роботи, дошкільної та початкової освіти на рівні Державних стандартів і сучасних вимог;

- реабілітація та соціальна адаптація, поліпшення здоров’я дітей;

- забезпечення фізичного та психічного здоров’я вихованців та учнів;

- розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм і методик спеціального освітньо-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;

- всебічна підготовка до інтеграції в соціум.