Повна назва закладу:

Сумська спеціальна початкова школа №31 Сумської міської ради

Рік заснування: 1984

Адреса: 40004, м.Суми, вул. Праці, б. 4, 6       

Телефон: (0542) 22-01-71, 77-59-17

Директор:  Юр’єва Людмила В’ячеславівна

Кількість груп: 6 (1 група дітей раннього віку, 5 груп дітей дошкільного віку)

Кількість класів: 11 (1 – 4 класи)

Кількість дітей: 229 (дошкільний підрозділ - 84 вихованців; шкільний підрозділ - 145 учнів)

Режим роботи: дошкільний підрозділ - 7.00-19.00, шкільний підрозділ - 7.00-18.30;

Мова освітнього процесу: українська

Харчування: триразове (ранній вік - 22 грн.; дошкільний вік, учні - 25 грн.) за рахунок місцевого бюджету

Кадрове забезпечення: педагогічні працівники - 52 чол., обслуговуючий персонал - 40 чол., медичні сестри - 2 чол., медичні сестри-ортоптистки - 2 чол., лікар-офтальмолог - 1 чол.;

Особливості матеріально-технічної бази: наявність фізіотерапевтичного та офтальмологічного обладнання:

 - УВЧ – 66, УВЧ – 30, солюкс, Поток – 1, кварц, тубус-кварц, інгалятор, стерилізатор повітряний ГП-40;  

 - синоптофор, офтальмоскоп, амбліотренер, кольоротест, КЕМ, АКТ, фотовспишка, апарат Ротта, АСО, диплоптик-П , панорама, «ЛАСТ-01»                        

Пріоритетні напрями роботи:

- створення й забезпечення оптимальних умов для отримання дітьми дошкільної та  початкової освіти;

забезпечення послідовності та єдності усіх ланок освітньо-виховної, корекційно-розвиткової й лікувально-відновлювальної роботи, дошкільної та початкової освіти на  рівні Державних стандартів і сучасних вимог;

- реабілітація та соціальна адаптація, поліпшення здоров’я дітей;

- забезпечення фізичного та психічного здоров’я вихованців та учнів;

- розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм і методик    спеціального освітньо-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;

- всебічна підготовка до інтеграції в соціум.

Впровадження інноваційних технологій:

- ігровий стрейчинг (програма фізичного розвитку і оздоровленнядітей);

- А.Бєлкіна Створення «Ситуації успіху»;

- Н.Букатова «Соціально-ігровий стиль роботи»;

- М.Рой, У.Шейтца, В.Шерборна «Стимуляція зорового апарату»;

- В.Ковальова «Ігри для тренування зорових функцій»;

- система розвивального навчання Д.Єльконіна – В.Давидова;

- технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей за  В.Шаталовим;

- «Технологія особистісно-орієнтованого виховання» І.Бейца;

- М.Єфіменка «Театр фізичного виховання»;

- М.Монтессорі (елементи технології саморозвитку);

- М.Зайцева «Прискорене навчання читання»;

- А.Бернадської, О.Громової, Н.Кирюхіної «Оцінка стану адаптаціїдітей раннього віку»;

- метод ТРВЗ;

- розвиваючі та рекреаційні ігри;

- психогімнастика, музико-, казко-, арт- , пісочна терапія;

- метод психолого-педагогічного проектування;

- здоров'язберігаюча технологія за методикою В.Ф. Базарного;

- теорія розв'язання винахідницьких завдань;

- технологія ситуативного моделювання;

- технологія «Створення успіху».

Лікування дітей відбувається за комп'ютерними лікувальними програмами:  «Тир», «Квітка», «Стереотренування», «Кленок», «КЕМ», «Контур».

У закладі працюють: театральний гурток та ритмічно-хореографічний гурток «Надія»

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

ССПШ №31 СМР

Схема 01