Повна назва закладу:

Сумська спеціальна початкова школа №31 Сумської міської ради

Рік заснування: 1984

Адреса: 40004, м.Суми, вул. Праці, буд. 4,6       

Телефон: (0542) 22-01-71, 77-59-17

Директор:  Юр’єва Людмила В’ячеславівна

Кількість груп: 6 (1 група дітей раннього віку, 5 груп дітей дошкільного віку)

Кількість класів: 11 (1 – 4 класи)

Кількість дітей: 224 здобувачів освіти

-       дошкільний підрозділ - 83 вихованця;

-       школа - 141 учнів

Режим роботи:

-       дошкільний підрозділ - 7:00-19:00

-       школа - 7:00-18:30

Мова освітнього процесу: українська

Харчування: триразове (ранній, молодший вік - 33 грн.; середній, старший вік - 40 грн.; учні 1-4 кл. - 50 грн.) за рахунок місцевого бюджету

Кадрове забезпечення:

-       педагогічні працівники - 52 чол.

-       обслуговуючий персонал - 40 чол.

-       медичні сестри - 2 чол.

-       медичні сестри-ортоптистки - 2 чол.

-       лікар-офтальмолог - 1 чол.

Територія обслуговування:

територія обслуговування не передбачена

Наявність гуртожитків та вільних місць у них:

гуртожиток відсутній

Особливості матеріально-технічної бази:

Освітньо-виховний процес здійснюється у 2 окремих приміщеннях: дошкільний підрозділ та школа

У будівлі дошкільного підрозділу створено умови для функціонування 6 груп.

У будівлі школи функціонує 11 кабінетів початкової школи, спортивна зала, кабінет практичного психолога, комп'ютерний клас, актова зала та харчоблок.

Для здійснення плеоптико-ортоптичного лікування функціонує 2 ортоптичних кабінета.

Особливістю матеріально-технічної бази закладу є наявність фізіотерапевтичного та офтальмологічного обладнання:

-       УВЧ – 66, УВЧ – 30, солюкс, Поток – 1, кварц, тубус-кварц, інгалятор, стерилізатор повітряний ГП-40;  

-       синоптофор, офтальмоскоп, амбліотренер, кольоротест, КЕМ, АКТ, фотовспишка, апарат Ротта, АСО, диплоптик-П,панорама,«ЛАСТ-01»                        

Пріоритетні напрями роботи:

-       створення й забезпечення оптимальних умов для отримання дітьми дошкільної та  початкової освіти;

-       забезпечення послідовності та єдності усіх ланок освітньо-виховної, корекційно-розвиткової й лікувально-відновлювальної роботи, дошкільної та початкової освіти на  рівні Державних стандартів і сучасних вимог;

-       реабілітація та соціальна адаптація, поліпшення здоров’я дітей;

-       забезпечення фізичного та психічного здоров’я вихованців та учнів;

-       розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм і методик    спеціального освітньо-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;

-       всебічна підготовка до інтеграції в соціум.

Впровадження інноваційних технологій:

-       ігровий стрейчинг (програма фізичного розвитку і оздоровленнядітей);

-       А.Бєлкіна Створення «Ситуації успіху»;

-       Н.Букатова «Соціально-ігровий стиль роботи»;

-       М.Рой, У.Шейтца, В.Шерборна «Стимуляція зорового апарату»;

-       В.Ковальова «Ігри для тренування зорових функцій»;

-       система розвивального навчання Д.Єльконіна – В.Давидова;

-       технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей за  В.Шаталовим;

-       «Технологія особистісно-орієнтованого виховання» І.Бейца;

-       М.Єфіменка «Театр фізичного виховання»;

-       М.Монтессорі (елементи технології саморозвитку);

-       М.Зайцева «Прискорене навчання читання»;

-       А.Бернадської, О.Громової, Н.Кирюхіної «Оцінка стану адаптаціїдітей раннього віку»;

-       метод ТРВЗ;

-       розвиваючі та рекреаційні ігри;

-       психогімнастика, музико-, казко-, арт- , пісочна терапія;

-       метод психолого-педагогічного проектування;

-       здоров'язберігаюча технологія за методикою В.Ф. Базарного;

-       теорія розв'язання винахідницьких завдань;

-       технологія ситуативного моделювання;

-       технологія «Створення успіху»

Лікування дітей відбувається за комп'ютерними лікувальними програмами:  «Тир», «Квітка», «Стереотренування», «Кленок», «КЕМ», «Контур».

У закладі працюють: ритмічно-хореографічний гурток, театральний гурток, економічний гурток, гурток з безпеки дорожнього руху

Засновник: Сумська міська рада. Управління освіти і науки

Схема 01