При виявленні у дитини порушень зору лікарем-окулістом надається направлення до НВК.

Батьки проходять медичну комісію відповідно до переліку, передбаченого карткою розвитку дитини.

Після цього, за наявності направлення окуліста та висновків медичної комісії проходиться обласна психолого-медично-педагогічнм комісія, яка знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 28.

Тел. Обласної ПМПК 36-01-72

Наказ МОНУ №852 від 15.09.2008 "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

Наказ МОНУ №240/165 від 27.03.2006 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"