Заклад компенсуючого типу для дітей з порушеннями зору.

Пріоритетні напрями роботи:

-                     створення й забезпечення оптимальних умов для отримання дітьми дошкільної та  

            початкової освіти;

-                     забезпечення послідовності та єдності усіх ланок навчально-виховної, корекційно-

            розвиваючої й лікувально-відновлювальної роботи, дошкільної та початкової освіти на  

            рівні Державних стандартів і сучасних вимог

-                     реабілітація та соціальна адаптація, поліпшення здоров’я дітей;

-                     забезпечення фізичного та психічного здоров’я вихованців та учнів;

-                     розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм і методик

-                     спеціального навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;

-                     всебічна підготовка до інтеграції в соціум.